Betaling

U maakt het bedrag over op rekeningnummer:  NL84ABNA0425016188  ABN-AMRO  

 t.n.v. Cosi Audio / Jouw Hifi waar na verzending zal plaats vinden.

(Voor buitenlandse betalingen: BIC ABNANL2A IBAN NL84ABNA0425016188)